πρόγραμμα 2023

Το πρόγραμμα είναι καθαρά ενδεικτικό και ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές λόγω οργανωτικών αναγκών. Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

MASTERCLASS ΜΕ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΚΡΙΤΕΣ

Από τις 14:00 έως τις 20:00, στο σχολείο Areadanza (μέσω Ferraris 4H - www.areadanzalivorno.com)

Χρονοδιάγραμμα κάντε κλικ εδώ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΩΡΟ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

Check-in από τις 12:00: στο φουαγιέ του θεάτρου (μόνο ένας εκπρόσωπος ανά σχολείο)

Μόλις φορεθούν τα πάσο, οι χορευτές θα συνοδεύονται στα αντίστοιχα καμαρίνια τους.

2.30 μ.μ.: Βρεφικά, Παιδιά και Κάτω Διαγωνισμός (όλες οι κατηγορίες)

19:30: ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ, JUNIOR, SENIOR και ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Check-in από τις 09:30: στο φουαγιέ του θεάτρου (μόνο ένας εκπρόσωπος ανά σχολείο)

Μόλις φορεθούν τα πάσο, οι χορευτές θα συνοδεύονται στα αντίστοιχα καμαρίνια τους.

10:30: Διαγωνισμός Ενδιάμεσων, Νεανίδων και Ανώτερων (όλες οι κατηγορίες), ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

19:30: ΒΡΑΒΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Από τις 10:00 έως τις 14:00, στο σχολείο Areadanza (μέσω Ferraris 4H - www.areadanzalivorno.com)

Κάντε κλικ στο χρονοδιάγραμμαεδώ