πρόγραμμα 2022

 

Το πρόγραμμα είναι καθαρά ενδεικτικό και ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές λόγω οργανωτικών αναγκών. Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως.

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ: MASTERCLASS

Από τις 14:00 έως τις 20:00, στο σχολείο Areadanza (μέσω Ferraris 4H - www.areadanzalivorno.com)

Χρονοδιάγραμμα κάντε κλικ εδώ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Από τις 09:00: στο φουαγιέ του θεάτρου (μόνο ένας εκπρόσωπος ανά σχολείο), Check-in για τους συμμετέχοντες στην πρωινή συνεδρία (οι απογευματινές κατηγορίες θα μπορούν να κάνουν check-in από τις 11:00). Μόλις φορεθούν τα πάσο, οι χορευτές θα συνοδεύονται στα αντίστοιχα καμαρίνια τους.

10:00: Διαγωνισμός για τις κατηγορίες Βρεφών και Παίδων. Τελετή απονομής στις 12:00

2.00 μ.μ.: Διαγωνισμός Under, Junior, Senior και Χορογραφικής Σύνθεσης. Τελετή απονομής στις 20:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ: ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ

Από τις 09:00 έως τις 14:30, στο σχολείο Areadanza (μέσω Ferraris 4H - www.areadanzalivorno.com)

Χρονοδιάγραμμα κάντε κλικ εδώ